Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody se budou konat dne 3.6.2018 v areálu Trnová, bližší informace viz AKCE

Posted in Novinky | Leave a comment

Oprava k výdeji povolenek v březnu

Oprava !!! Výdej povolenek v březnu bude vždy ve středu a ne v úterý, jak bylo uvedeno

Posted in Novinky | Leave a comment

členská schůze

Členská schůze se bude konat dne 13. dubna 2018 od 18 ti hodin v salonku restaurace sokolovna

Posted in Novinky | Leave a comment

změna doby lovu ryb

S platností od 1. dubna 2018 se mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

-        v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin

-        v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

Posted in Novinky | Leave a comment

zkoušky na rybářský lístek

Školení a zkoušky na první rybářský lístek se uskuteční v pátek 23. března od 17 ti hodin v kanceláři MO Dobříš. Můžete se dostavit i bez předběžného přihlášení

Posted in Novinky | Leave a comment

nový revír

Zatím pro tento rok je pro rybáře otevřen nový revír Drahkov, 8,3 ha , č. revíru uvádějte 401 204 a je v katastru obce Dubenec u Příbrami. Jelikož je to rezervní zásobárna pitné vody, je zde zakázáno vnadění (krmení) a parkování je jen na parkovišti u přilehlé šachty. Příjemný lov. Blíže na www níže.

http://www.rybaripraha.cz/obsah/pra-t-ryb-i-z-skali-novou-vodn-plochu-ke-sportovn-mu-rybolovu-401-204-vd-dr-sov

Posted in Novinky | Leave a comment

Rybářský ples

Tradiční rybářský ples se bude konat dne 23. února 2018 bližší informace na stránce, datum začátku prodej lístků bude upřesněn později

Posted in Novinky | Leave a comment

členské známky 2018

Pro dospělé bude navýšena členská známka  v roce 2018 z 400 Kč na 500 Kč, mládež a dětské zůstávají stejné, 200 Kč a 100 Kč. Ceny povolenek zůstávají též stejné.

Výdej povolenek bude zahájen dne 2.ledna

Posted in Novinky | Leave a comment

dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody se budou konat dne 4. června v areálu Trnová viz akce

Posted in Novinky | Leave a comment

zkoušky na první rybářský lístek

Školení a zkoušky na první rybářský lístek se uskuteční v pátek 7.dubna od 17 ti hodin v kanceláři MO Dobříš. Můžete se dostavit i bez předběžného přihlášení

Posted in Novinky | Leave a comment