změna doby lovu ryb

S platností od 1. dubna 2018 se mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

-        v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin

-        v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Comments are closed.